Τεχνικά χαρακτηριστικά και κατανάλωση καυσίμου των αυτοκινήτων

Πρόσφατα προστέθηκαν/ διορθώθηκαν οι παρακάτω μάρκες, μοντέλα και τροποποιήσεις αυτοκινήτων