ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα πολιτική παρέχει πληροφορίες με το πώς επεξεργάζονται οι πληροφορίες για τους επισκέπτες των ιστοσελίδων, που είναι ιδιοκτησία της “REZON” Ltd- Σόφια, με Ενιαίο Κωδικό Αναγνώρισης /UIC/: 121184622, πόλη Σόφια, οδός «Καρνέγκι» 11А. Εάν είστε ή πρόκειται να γίνετε χρήστης των ιστοσελίδων μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και για επιπλέον σκοπούς που σχετίζονται μόνο με την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Απαγορεύεται τα προσωπικά σας στοιχεία να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους τα έχετε παρέχει.

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που χρησιμεύουν ως αναγνωριστικό σας, δηλαδή ονόματα, διεύθυνση, ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο. Η “Rezon” Ltd- Σόφια, υπό οποιαδήποτε μορφή δεν θα συλλέγει τα προσωπικά σας στοιχεία, εκτός αν απαιτείται για την εκτέλεση ενεργειών για την αντίστοιχη ιστοσελίδα που επισκέπτεστε.

Χρήση και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων

Η “Rezon” Ltd θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για τους σκοπούς της τεχνικής διαχείρισης των ιστοσελίδων, όπου είστε εγγεγραμμένοι για να σας παραχωρήσει πρόσβαση σε ειδικές πληροφορίες ή για εν γένει επικοινωνία μαζί σας. Η “Rezon” Ltd δεν έχει δικαίωμα να πωλήσει ή να προσφέρει στην αγορά τα προσωπικά σας στοιχεία. Οι υπάλληλοι της εταιρείας “Rezon” Ltd είναι υποχρεωμένοι να προστατεύσουν τη μυστικότητα των προσωπικών σας στοιχείων και να τηρήσουν τη συμφωνία αποκάλυψης των εμπιστευτικών πληροφοριών. Η “Rezon” Ltd οδηγείται από την πολιτική της εταιρείας που εγκρίθηκε για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται στην Επιτροπή προστασίας των προσωπικών δεδομένων και συμμορφώνεται αυστηρά με αυτή κατά την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων, που λαμβάνονται από τους εγγεγραμμένους χρήστες στις ιστοσελίδες, ιδιοκτησία της εταιρείας.

„Μπισκότα“ – Cookies

Τα «Μπισκότα» (cookies) είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται προσωρινά στο σκληρό σας (hard) δίσκο και επιτρέπουν στην ιστοσελίδα μας να αναγνωρίσει τον υπολογιστή σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η “Rezon” Ltd χρησιμοποιεί τα «μπισκότα» μόνο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των ιστοσελίδων μας, με σκοπό την πιο γρήγορη αναγνώριση και παροχή υπηρεσιών.

Ασφάλεια

Τα δεδομένα σας προστατεύονται ευσυνείδητα από απώλεια, καταστροφή, παραμόρφωση/ παραποίηση, χειραγώγηση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η παρούσα πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων αφορά τις ιστοσελίδες που είναι ιδιοκτησία της “Rezon” Ltd και κανενός άλλου. Οι σελίδες και οι τόποι που ανήκουν στην εταιρεία μπορούν να περιέχουν συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες ή παρόχους υπηρεσιών που δεν έχουν πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και των πελατών τους.

Αλλαγές της παρούσας πολιτικής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Οποιεσδήποτε αλλαγές της πολιτικής μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να ανακοινωθούν στην τρέχουσα ιστοσελίδα. Η διαχείριση της “Rezon” Ltd διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει την παρούσα πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Γενικοί όροι χρήσης

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα με τους γενικούς όρους χρήσης των ιστοσελίδων που είναι ιδιοκτησία της “Rezon” Ltd, για να λάβετε γνώση.